mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter jelenlegi látogatók:1
Üdvözöljük a zöldkártya-autó.hu weboldalon

16 PÉNTEK

(az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

 

BEFEJEZŐDÖTT A 2016 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÖT NAPON VÉGZETT MÉRÉSEK ELŐZETES, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE LÁTHATÓ. KÉSŐBBIEKBEN SOR KERÜL A RÉSZLETES, MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ÉRTÉKELÉSRE IS.

 

Egy hetes munka után befejeződött a szeptember 189-én, a MOBILÍTÁS HÉT-el párhuzamosan kezdődött a XX. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), ma is jó időben (az egész héten az volt), KÖZEL vénasszonyok nyara mellett folytatódtak, fejeződtek be a mérések. Ma is minden mérő gépkocsi dolgozott. A mért autók számát illetően, végül Debrecen "győzött", a három autó azonos a budapesti hárommal, csak a városi gépkocsi állomány nem azonos! Szegeden és Győrben ehhez képest megfelelő gépkocsi állomány állt ki mérni. Végül is "vidék" relatíve jobban teljesített!

Az öt napon összesen 1448 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a statisztikai következtetések, mindösszesen már elfogadható szintet érnek el!).

  

Az Akció során mért gépkocsik üzemmód (benzin-dízel-gáz) szerinti eloszlásását mutatja a jobb oldali ábra. Látható, hogy az 1448 db-os mintában, már tradicionálisan jelentős dízel dominencia van, amely alapvetően nem tér el a korábbi dinamikus állományi eloszlás megfigyelésektől, és hasonló az előző évi megfigyelésekhez is. Az utakon, sőt az évi értékesítésekben is több dízel-, mint bezinmotoros autó van. (Ennek oka a nyilvánvaló üzemeltetési költség előny, amely azonban a jövőt illetően csökkenni, illetve megszűnni látszik. Igaz ez persze a benzin-dízel közötti motorikus különbségre is!!) Első közelítésben megállapítható, hogy a mintában közel kétszer annyi a dízelek részaránya (1/3 helyett 2/3), mint az állományban, illetve a mintában érdemben alacsonyabb (1/2) a benzinek részaránya, mint a teljes gépjármű állományban (2/3).

  

 

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel-gáz) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten, a mért gépkocsik nagyobb része dízel, addig Debrecenben inkább a benzinesek dominálnak, míg Győrben és Szegeden egyforma a részarány. (Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem csak a városonként eltérő állomány, inkább valamiféle nem tervezett szisztematikus, később részletesebben elemzendő mintavételi hiba, pl. rossz gázelemző következménye.)

 

A mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály (rövidítve: kvo) besorolása az állomány, amúgy nagyon lassú korszerűsödésével együtt, évről évre javul, idén kicsit jobban emelkedik. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén adott kvo teljes mintához viszonyított részaránya (%) olvasható le.

A 2016-os átlag 7,46, a 2015-ös átlag 7,83, a 2014-as átlag 6,73-al, a 2013-as 6,7-el, a 2012-es 6,29-el, és a 2009-es 5,94-el szemben, azaz évről évre érdemben jobb, korszerűbb minta adatai olvashatók ki az ábrákból.


A bal oldali ábra a már említett három üzemmód (benzin-dízel-gáz) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a 2016-ös mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota jobb (89%), mint a benzineseké (83%). A dízel-motoros autók közel 90%-os megfelelési aránya az elmult éveknél rosszabb, azonos a korábbi évekkel. Ugyanakkor jelentősebben, 83%-ra romlott, az elmúlt két évhez képest is romlott a benzinmotoros gépkocsik megfelelési szintje, miközben "túl szép" (2db) a gázüzem eredménye.

  

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek eredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Győrben "rosszabbak" az autók az átlagnál, Debrecenben közel átlagosak, Szegeden és Budapesten érdemben jobbak. Az utóbbi két városban kevés a rossz gépkocsi (!). Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, évek óta részletesebb vizsgálatra javasolt (szisztematikus hibát) különbséget tükröz. Saját mérések szerint a győri eredmény felel meg a valóságnak (ahol egyébként 2 napig működött közre intézeti munkatárs).

 

 

 

  

Az előbbi helyezetet városonkénti, és üzemmódonkénti bontásban a következő, bal oldali ábra mutatja. Ez talán áttekinthetőbben szemlélteti a korábban leírtakat.

 

 

 

Az utolsó napon értékeltük az eredményeket, a megfelelési szinteket (%) a környezetvédelmi osztály (kvo) függvényében is, amelyet a jobb oldali ábra mutat. Ebből kitűnik, hogy gépkocsik környezevédelmi állapota alapvetően NEM a környezetvédelmi adottságoktól (konstrukciótól) függ, hiszen a legkorszerűtlenebb autók sem feltétlen rosszak (dízel kivétel), míg a viszonylag korszerűek (katalizátoros benzines) között is vannak (egyre nagyobb számban) rosszak, és a korszerűek ismét jobbak (nyilván azért is mert újak).

 
És végül az öt nap végeredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Már nem meglepetés, hogy továbbra is rosszabbak a  benzinmotoros és a dízelmotoros  gépkocsik. Sajnos megerősödni látszik a közúti gépjárműállomány környezetvédelmi állapotának, főként benzinesek tekintetében történő romlása. A helyzet újszerű, magyarázata részletesebb, alapos vizsgálatot igényel. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.) Erre ad majd lehetőséget az NFM által kezdeményezett munka a környezetvédelmi felülvizsgálat korszerűsítésére.

 

Érdemes megtekinteni a helyzetet a héten már alkalmazott más diagram formában is:

 


 

Néhány, nem elsősorban környezetvédelmi jellegű képet is kaptunk a kollégáktól:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

És ezzel a 2016 évi, XX Akció végetért. Köszönjük a munkát a KF munkatársainak, a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi kft munkatársainak, és a KTI dolgozóinak és legfőképp az autósoknak a türelmet. Külön köszönet a Rendőrség dolgozóinak. Az adatokból részletes értékelés készül, sőt a "többlet"-ként készített OBD mérések már egy új, egyszerűbb jövőt alapoznak meg.

Találkozunk jövőre, 2017-ban, reméljük hasonlóan jó időben és jobb eredménnyel!

 

 

22 CSÜTÖRTÖK

 (az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

 

FOLYTATÓDIK a 2016 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

Az időjárás az egész országban kitűnő, mindenhol süt a nap, majdnem vénasszonyok nyara van.


A MÁSODIK NAPTÓL AZ EGY NAPI MÉRÉS HELYETT AZ ADDIG VÉGZETT ÖSSZES MÉRÉS EREDMÉNYÉT ÉRTÉKELJÜK, MINDÖSSZESEN JELLEGGEL! MA AZ ELSŐ NÉGY NAP ÖSSZEFOGLALÓ EREDMÉNYE OLVASHATÓ! AZ ÉRTÉKELÉS EGYIK MUNKATÁRSUNK KOMOLY CSALÁDI PROBLÉMÁÉJA MIATT KÉSETT.

 

Folytatódott a szeptember 19-én kezdődött a XX. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), ma is jó időben folytak a mérések, így a szokásos mennyiséget sikerült produkálni. A mért autók számát illetően tartósan Budapest és Debrecen "vezet" (lehet, hogy relatíve, állományhoz viszonyított minta szempontból nem  igaz), de tiszteletreméltó helyen van Szeged és Győr is. A részletes értékelésben megvizsgáljuk mit jelent ez lakosság, illetve a városban birtokolt gépkocsi arányban.

Az első négy nap összesen 1170 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a  statisztikai következtetések egyre megbízhatóbbak!)

 

 

 

A mért gépkocsik üzemmód szerinti eloszlásását mutatja a jobb oldali ábra. Látható, hogy tartós a dízel dominencia, amely nem tér el (kicsit gyengébb) a korábbi dinamikus állományi eloszlás megfigyelésektől, és azonos az eddigimegfigyelésekkel is. Bár az állományban még nem, de az utakon, sőt az évi értékesítésekben is több dízel-, mint bezinmotoros autó van. (2014 első félévében zárult le egy a dinamikus, közlekedő járműállomány összetételének feltárását célzó kutatás, amely messzemenően igazolta az előbbieket.) A vizsgált autók 2/3-a dízelmotoros.

 

 

 

 

 

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten nagy a dízel dominencia (nem jó a gázelemző?), Debrecenben fordított a helyzet, és Szegeden-Győr majdnem semleges.(Nagyon valószínű, hogy az eltérés kevésbé az eltérő városi állomány, inkább valamiféle nem tervezett szisztematikus mintavétel következménye.)

 

 

Kezd reális (egyéb megfigyelésekkel azonos) értékre állni a mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály (rövidítve: kvo) besorolása. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén a teljes mintához viszonyított részarány (%) látható.

A 2016-os eddigi átlag 7,41 a 2015-ös 7,91, a 2014-as átlag 6,73, amely jobb például a 2009-es 5,94-nél, azaz javul, a korábbiaknál korszerűbb minta adatai olvashatók ki az ábrából.

  

 

A bal oldali ábra a három üzemmód (benzin-dízel-gáz) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota idén jobb, mint a benzineseké (azaz a korábbi hosszú évekkel ellentétes). A dízel-motoros autók közel 88%-os megfelelési aránya nem kiemelkedő, ugyanakkor az átlagosnál rosszabb a benzinmotoros gépkocsik 83,5%-os szintje, miközben csalóka a gázüzem 100 %-os szintje (mindössze 4 db ilyen, valójában igaz, hogy kifogástalan gépkocsi volt).

 

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek eredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Úgy tűnik Győrben (ez új jelenség) "rosszabbak" az autók, míg Budapesten és Szegden jobbak, Debrecenben átlagosak. Tagnaphoz képest Budapest is hirtelen javult (?). Szegeden alig van rossz gépkocsi (!). Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, (amúgy évek óta) részletesebben vizsgálandó (szisztematikus hibát feltételező) különbséget tükröz).

 

 

És végül az első négy nap összefoglaló eredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Két három év távlatában egyértelmű romlás tapasztalható a benzinmotoros gépkocsiknál, és a dízelmotorosknál sem kedvezőbb a helyzet. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.)


 

 Más diagram tipuson ábrázolva az előzőek a következő kép adódik:

 Ebből jól látható, hogy a helyzet mindkét üzemmód szempontjából kb. 10% romlást igazol!

 

 Sajnos ma nem kaptunk fényképeket.

 

 

21 SZERDA

 (az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

 

FOLYTATÓDOTT a 2016 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

A HARMADIK NAPON is A NAPI MÉRÉS HELYETT AZ ADDIG VÉGZETT ÖSSZES (3 napi) MÉRÉS EREDMÉNYÉT ÉRTÉKELJÜK, MINDÖSSZESEN JELLEGGEL!

 

Elfogadható időjárási körülmények között folytatódott a szeptember 19-én kezdődött a XX. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged) folytatódtak a mérések. Ma is minden gépkocsi megkezdte a munkát, dolgozott. A városonként mért gépkocsi arányok keddhez képest nem változtak (1/5-d, 1/5-d, 1/3-d, 1/3-d).

Az első három nap összesen 884 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a statisztikai következtetések egyre megbízhatóbbak!)

 

  

 A gépkocsik 2016. évi, 3. napi üzemmód szerinti eloszlásását mutatja a következő ábra. Látható, hogy továbbra is a korábbi évekhez hasonló erős dízel dominancia van, amely megfelel az állomány fejlődésének, és részben megfelel a dinamikus állományi eloszlási megfigyeléseknek is (miközben tapasztaljuk, hogy ma már az autópiacon a benzinmotoros gépkocsik utáni érdeklődés nagyobb a dízelnél). Az utakon, sőt egyelőre az évi értékesítésekben is több dízelmotoros autó van, mint bezinmotoros. (Bizonyára nem növeli a dízelmotoros gépkocsik közkedveltségét a benzinhez viszonyítva kevésbbé kedvező gázolaj ár, és a korszerű benzinmotoros gépkocsik egyre csökkenő, dízelhez hasonló fogyasztása, jó nyomatéka, sőt a VW skandallum sem. Bár kár ezt csak a VW-hoz kötni, és csak a gyárakat hibáztatni!)

 

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel-gáz) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten nagyon erős a dízel részarány, addig Győrben és Szegeden semleges a helyzet és  Debrecenben jellegében fordított, a benzinmotorosok vannak többségben. Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem az eltérő állomány, inkabb valamiféle szisztematikus (nem véletlenszerű)  mintavétel nem várt, de logikus következménye.

 

 

Reális értéket mutat a mért gékocsik átlagos környezetvédelmi osztály besorolása. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén a teljes mintához viszonyított részarány (%) látható.

A 2016-os átlag 7,44, a 2015-ös 7,71, a 2014-es átlag 6,70, a 2013-as 6,59-el, azaz javuló, korszerűsödő minta adatai olvashatók le az ábráról.

 

 

A bal oldali ábra a három üzemmód (benzin-dízel-gáz) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a mintában kisebb darabszámban jelenlévő benzinmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota továbbra is rosszabb (!), mint a dízeleké. A dízel-motoros autók közel 90%-os megfelelési aránya, első közelítésben nem rossz. Ugyanakkor ennél érdemben kisebb, a korábbi évekkel azonos a benzinmotoros gépkocsik 84%-os szintje, és persze csalóka a gázüzem 100 %-os szintje is (3 db ilyen gépkocsi volt).

 

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek helyzete.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Győrben "rosszabbak" az autók, míg Debrecenben és Budapesten jobbak, és Szegeden a legjobbak. Az utóbbi városban alig van rossz gépkocsi (!). Ez a helyzet évek óta ilyen.  Nagyon valószínúnek tűnik, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, részletesebben vizsgálandó (de évek óta nem vizsgált) különbséget tükröz. Egyéb mérések alapján messze győr tűnik reálisnak.

   

 És végül az első három nap végeredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. A sok éves trendhez képest tovább csökkent a  benzinmotoros gépkocsik átlagos megfelelési szintje, de romlott a dízerl is. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.)

 

A trendvonalakat is tartalmazó másik feldoplgozás a tegnap mondotrtakat erősíti meg.

 

Ma is kaptunk jó képet a Csongrád megyei Közlekedési Felügyelet és a Hajdú Bihar megyei Közlekedési Felügyelet munkatársaitól. Köszönjük!

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a segtséget.

 

20 KEDD

(az oldal, az ábrák 150-200% nagyításban szebbek, jobban olvashatók!)

FOLYTATÓDOTT a 2016 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

A MÁSODIK NAPTÓL AZ EGY NAPI MÉRÉS HELYETT AZ ADDIG VÉGZETT ÖSSZES MÉRÉS (azaz alább két nap) EREDMÉNYÉT ÉRTÉKELJÜK, addig ÖSSZESEN JELLEGGEL!

 

Folytatódott a szeptember 19-én kezdődött a XX. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), a tegnapihoz hasonló, kissé biztató időjárási viszonyok mellett folytatódtak a mérések. Az első két nap összesen 591 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (A kis mintaszám miatt a statisztikai következtetések megbízhatósága még mindig alacsony!) Debrecen alacsony részarány megtévesztő, a fejlesztést szolgáló sok hasznos OBD mérés miatt.

Amúgy, tiszteletre méltó Debreceni KH aktivítása, ahol ugyanannyi gépkocsit mérnek, mint a 2.000.000 lakosú Budapesten..... Köszönjük, és gratulálunk (a kocsik a műszerek állapotához, a szorgalomhoz, stb....)

A gépkocsik 2016. évi, üzemmód szerinti eloszlásását mutatja a következő ábra. Látható, hogy továbbra is a korábbi évekhez hasonló erős dízel dominancia van, amely megfelel az állomány fejlődésének, és részben megfelel a dinamikus állományi eloszlási megfigyeléseknek (miközben tapasztaljuk, hogy ma már az autópiacon a benzinmotoros gépkocsik utáni érdeklődés nagyobb a dízelnél). Az utakon, sőt egyelőre az évi értékesítésekben is több dízelmotoros autó van, mint bezinmotoros. (Bizonyára nem növeli a dízelmotoros gépkocsik közkedveltségét a benzinhez viszonyítva kevésbbé kedvező gázolaj ár, és a korszerű benzinmotoros gépkocsik egyre csökkenő, dízelhez hasonló fogyasztása, jó nyomatéka, sőt a VW skandallum sem. Bár kár ezt csak a VW-hoz kötni, és csak a gyárakat hibáztatni!)

 

  


 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel) vizsgálva (balra), látható, hogy Budapesten, még a tegnapinál is jelentősebb a dízel dominencia, Szegeden, Debrecenben és Győrben viszint közel kienyenlített a helyzet (lehet ez elromlott gázelemző vagy akár rossz füstölésmérő következménye is). Valószínű, hogy az eltérés nem az eltérő állomány, inkább valamiféle szisztematikus mintavételi "hiba" következménye.

 

 

 


Tegnap óta érdemben nem változott a mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály-besorolása. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Azaz azonos "korszerűségű" járműveket mértek a kollégák. Az ábra függőleges tengelyén a teljes mintához viszonyított részarány (%) látható. A vízszintes tengely a kvo osztályokat tartalmazza.

   

 

A bal oldali ábra három üzemmód (benzin-dízel-gáz) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota jobb (!), mint a benzineseké. A dízel-motoros autók 90%-os megfelelési aránya talán éppen megfelelő. Ugyanakkor a korábbi évekhez képest gyenge  a benzinmotoros gépkocsik, szintén 84 %-os szintje, és persze csodálatos a gázüzem gépkocsik (2 db!) 100%-os megfelelése.

 

 

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek eredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szint (%) látható.) Debrecenben és Győrben rosszabbak az autók, míg Budapesten és Szegeden jobbak. Ez hasonló az elmúlt évhez. (Itt jegyezzük meg, hogy idén néhány mérési helyszínen KTI-s kolléga is segíti a méréseket, aki személyesen győződöt meg a viszonylag rossz körülmények -műszer, nyomtató, stb ellenére korrekt mérésekről, amelyet ezúton is köszönünk!)

   
És végül az első két nap összefoglalt eredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Sajnos továbbra is a "romlott", alacsonyabb szint látható benzin kategóriában, és a dízel sem javul. A több éves romlás mértéke a benzinmotoros gépkocsiknál nagyobb, míg a dízelmotorosoknál kisebb (változatlan). (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.)
Minden esetre a benzineseknél valamiféle tartós romlás körvonalazódik, amely előzetesen a környezetvédelmi technológiák (beállítás, ellenőrzés, katalizátor öregedés, stb) hiányosságaira hívja fel a figyelmet. Ezzel szemben örvendetes a dízelek "vissza" javulása (?).

 

A hétfőn már bemutaott új, talán áttekinthetőbb ábrázolás szerint az előbbi eredmények:

Ezen látható trend görbék (szaggatott) erősen "visszahajolnak", azaz a gépkocsik átlagos környezetvédelmi állapotában az utóbbi években egyértelmű romlás körvonalazódik.

 Ma is kaptunk néhány jó képet Győrből Telekesi Tibor munkatársunktól, és Szegedről. Köszönet a segítségért.

 
További cikkek...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1 / 3 oldal